Tag : schools

கோடை விடுமுறை குழந்தைகளுடைய சுதந்திர காலம். ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் முதல் ஏப்ரல் வரை தினமும் முழுமையான தூக்க மில்லாமல் அவசரகோலத்தில் எழுந்து பாதி வயிற்றை மட்டுமே நிரப்பிக்கொண்டு பள்ளிக்கூடங் களுக்கு சென்று பாடங்கள், தேர்வு, டியூஷன், வீட்டுப்பாடம் என வீடு முதல் பள்ளிவரை குழந்தைகள் ஓய்வின்றி உள்ளனர்.

இந்த குழந்தைகளுடைய மூளைக்கு சற்று ஓய்வு கொடுக்கக்கூடியதுதான் இந்த கோடை விடுமுறை.

ஆனால், பெரும்பாலான பெற் றோர்கள் கோடை பயிற்சி, அடுத்த கல்வியாண்டுக்கு முன் தயாரிப்பு என மீண்டும் குழந்தைகளுடைய சுதந்திரத்தை பறித்துக்கொள்கின்றனர்.

அதனால், குழந்தைகள் மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாகி அவர் களின் மூளை நரம்பு செல்கள் பாதிப்படையும் அபாயம் ஏற்படும். அத்துடன் நினைவாற்றல், கற்றல் திறன் குறையும் என திண்டுக்கல் காந்திகிராம கிராமிய பல்கலைக் கழக கல்வியியல் துறை பேராசிரியர் ஜாகீதா பேகம் தெரிவித்தார்.

இதுகுறித்து அவர் `தி இந்து’ விடம் கூறியதாவது: ‘‘மூளைக்கு ஓய்வில்லாமல் தொடர்ந்து வேலை தரக்கூடிய அறிவார்ந்த பாடங் களைப் படித்து குழந்தைகள் சலிப் படைந்திருப்பர். கோடை விடுமுறை குழந்தைகள் மூளையை புத்து ணர்ச்சி செய்ய உதவுகிறது. மூளையில் `நார் எபி நெப்ரின்’ எனும் வேதிப்பொருளை அதிகளவு சுரக்கச் செய்து மனதையும், உடலை யும் உற்சாகமாக வைத்துக்கொள்ள உதவுகிறது.

மேலும் படிக்க…

Participation in activity without reference to outcome is key to learning

 

As long as we look for reasons not to learn, education will elude us.

Recently my daughter asked me, “How come we never thought about bunking classes at our school?” She observed that it would have been really easy to skip out on some of the extra-curricular sessions, particularly music or craft, which were handled by part-time teachers. The structure and layout of the building also would have made it relatively easier for truant students to go undetected.

This made me stop and wonder why it was that so many students in college routinely look for reasons not to attend class.

“Well,” said her father, “Maybe that’s because you enjoyed the classes, or that you had a good bunch of friends you were happy to be spending time with — in class or outside.”

Hmm, I thought. So did that mean that in college, students did not enjoy their classes? Or that the nature of the peer influence is different? (I admit both are true to a large extent.) But it was also something more than that. It was that the school had fostered a culture of respect for learning spaces of different kinds, a culture where even if a child was bored or uninterested, she/he was never disdainful. All this was done without the usual preachy righteousness that often accompanies the imposition of “discipline” in schools.

Shanta Rameshwar Rao

One person who was had nurtured such a culture was educationist Shanta Rameshwar Rao, who passed away last month. This column has not usually been about people, and even less about institutions. But Mrs. Rameshwar Rao’s influence on the children who spent their childhood in her school has been significant in ways that have transcended those years. Unpacking the nature of this influence tells us something about how attitudes to learning can be built.

Read more…

Allowing for little liberties and ensuring a pleasant atmosphere at home can help remove one’s fear of exam.

With the onset of March and April comes the examination fever. This engulfs not only students but parents and teachers as well. The level of stress that people undergo because of this was totally unheard of 25 to 30 years back. Perhaps people lived in a simpler and less-competitive world where each child was expected to perform according to his capabilities alone.

Handling stress

How do students handle the examination stress? Preeti, counsellor, A.M.M.Matriculation and Higher Secondary School, says, “If students plan well for the examination and are confident about their preparation, they will definitely be able to tackle exam stress. For this, the students should avoid last-minute studying.” With years of experience in the field behind her, she observes, “Apart from sound preparation, students should face an exam with a positive thought. That I can and will do my best should be the mantra.” On the topic of how interested adults can help, she says, “School counsellors can also adopt preventive counselling methods wherein they can talk to students about some effective study and relaxation techniques.”

Read more…

Imagine a world where personal skills trump academic knowledge, the Internet replaces the blackboard and all school curriculum will be self-designed by the students themselves. According to the latest report by the World Innovation Summit for Education (WISE), these might well be the defining factors of education 16 years from now.

Schooling in 2030

Read more…